Terp van de Takomst

Al langere tijd dromen verschillende mensen over het ontwikkelen van de Terp fan de Takomst. Een nieuwe buitendijkse terp, om te onderwijzen, te onderzoeken, te historiseren, om er nieuwe en oude zilte teelten uit te proberen, te concerteren, er in stilte te zijn en om de verbeelding te laten spreken.

Het dorp Blije heeft het initiatief genomen om deze Terp fan de Takomst  daadwerkelijk te realiseren. Het dorp, dat zich sterk verbonden voelt met het Wad, stelt in haar dorpsvisie ‘we willen weer met het gezicht naar de Waddenzee wonen, leven en werken’. Centraal element in die visie is het idee om buitendijks, ter hoogte van Blije een nieuwe terp te maken. Om een nieuwe belevingsplek te maken, om mensen naar dorp en waddenkust te trekken, om oude verhalen te vertellen en nieuwe verhalen te maken.

Vanaf de dijk is de terp het hele jaar rond te zien en buiten het broedseizoen, tussen 16 juli en 14 maart, is de terp van dichtbij te ervaren. Tenminste… als de zee het toestaat! Want nog altijd is de zee buitendijks de baas. Een onverhard pad van 1,2 kilometer leidt je van de Zeedijk door de kwelders naar de nieuwe terp. Eengids neemt je graag mee op fiets- en wandelexcursie door het gebied. Of ga je liever op eigen gelegenheid naar de terp? Download dan de fiets- en wandelroutekaart van Vereniging Dorpsbelang Blije e.o., die langs de historie van Hegebeintum en Blije gaat.